โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี

ชื่อโรงเรียน บ้านธาตุจอมศรี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ดูกอึ่ง
เขต/อำเภอ หนองฮี
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ adisak.ttt@hotmail.com
เว็บไซต์ www.rongraim.net/thatchomsri