โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร

ชื่อโรงเรียน ดอนกลอยวิทยาคาร
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองฮี
เขต/อำเภอ หนองฮี
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ tonkla_turakarn@hotmail.com
เว็บไซต์ donkloy.obec.go.th