โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองฮี
เขต/อำเภอ หนองฮี
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -