โรงเรียนบ้านหนองคูณ

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองคูณ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เด่นราษฎร์
เขต/อำเภอ หนองฮี
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ nonghi001@gmail.com
เว็บไซต์ -