โรงเรียนบ้านพลับพลา

ชื่อโรงเรียน บ้านพลับพลา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พลับพลา
เขต/อำเภอ เชียงขวัญ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ sbanplubpla@hotmail.com
เว็บไซต์ -