โรงเรียนบ้านหนองแก่ง

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองแก่ง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พลับพลา
เขต/อำเภอ เชียงขวัญ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/School_ID=104545076