โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ)

ชื่อโรงเรียน บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พระเจ้า
เขต/อำเภอ เชียงขวัญ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ Kruphet2500@Gmail.com,Sanphet2500@Hotmail.com
เว็บไซต์ -