โรงเรียนบ้านมีชัย

ชื่อโรงเรียน บ้านมีชัย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หมูม้น
เขต/อำเภอ เชียงขวัญ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ W_yong23lek27@hotmail.com
เว็บไซต์ -