โรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร

ชื่อโรงเรียน บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พระเจ้า
เขต/อำเภอ เชียงขวัญ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -