โรงเรียนบ้านโนนข่า

ชื่อโรงเรียน บ้านโนนข่า
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านเขือง
เขต/อำเภอ เชียงขวัญ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ yukiro_999@hotmail.com
เว็บไซต์ -