โรงเรียนบ้านธาตุประทับ

ชื่อโรงเรียน บ้านธาตุประทับ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หมูม้น
เขต/อำเภอ เชียงขวัญ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ tadpratub@roiet1.org
เว็บไซต์ school.obec.go.th/tranpartap