โรงเรียนบ้านบุ่งค้าแก่งข่า

ชื่อโรงเรียน บ้านบุ่งค้าแก่งข่า
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พระธาตุ
เขต/อำเภอ เชียงขวัญ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -