โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ

ชื่อโรงเรียน บ้านป่านหนองอ้อ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ดงสิงห์
เขต/อำเภอ จังหาร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ pannongaw@hotmail.com
เว็บไซต์ -