โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

ชื่อโรงเรียน บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ผักแว่น
เขต/อำเภอ จังหาร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ krudum2497@hotmail.com
เว็บไซต์ -