โรงเรียนไตรคามวิทยา

ชื่อโรงเรียน ไตรคามวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ยางใหญ่
เขต/อำเภอ จังหาร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ trikham_101@hotmail.com
เว็บไซต์ -