โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)

ชื่อโรงเรียน บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ปาฝา
เขต/อำเภอ จังหาร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -