โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)

ชื่อโรงเรียน บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ปาฝา
เขต/อำเภอ จังหาร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -