โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์

ชื่อโรงเรียน บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล แสนชาติ
เขต/อำเภอ จังหาร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -