โรงเรียนบ้านแพง(จัตุคามสำราญวิทยา)

ชื่อโรงเรียน บ้านแพง(จัตุคามสำราญวิทยา)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ดงสิงห์
เขต/อำเภอ จังหาร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ Banpang_11@hotmail.com
เว็บไซต์ -