โรงเรียนบ้านหนองเข็ง

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองเข็ง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ดงสิงห์
เขต/อำเภอ จังหาร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ som.sri8@hotmail.com
เว็บไซต์ -