โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล

ชื่อโรงเรียน บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ดงสิงห์
เขต/อำเภอ จังหาร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -