โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์)

ชื่อโรงเรียน บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพธิ์ทอง
เขต/อำเภอ ศรีสมเด็จ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -