โรงเรียนบ้านป่าแหนหนองไร่

ชื่อโรงเรียน บ้านป่าแหนหนองไร่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สวนจิก
เขต/อำเภอ ศรีสมเด็จ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ supawadee9933@gmail.com
เว็บไซต์ -