โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ศรีสมเด็จ
เขต/อำเภอ ศรีสมเด็จ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ nongsonghong_sh@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -