โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองแวงยาว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สวนจิก
เขต/อำเภอ ศรีสมเด็จ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ kobsap_kop@hotmail.com
เว็บไซต์ -