โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)

ชื่อโรงเรียน บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพธิ์สัย
เขต/อำเภอ ศรีสมเด็จ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ chaikoon1@hotmail.com
เว็บไซต์ -