โรงเรียนบ้านสวนจิก

ชื่อโรงเรียน บ้านสวนจิก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สวนจิก
เขต/อำเภอ ศรีสมเด็จ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ somed-obec@thaimail
เว็บไซต์ -