โรงเรียนบ้านบากหนองแดง

ชื่อโรงเรียน บ้านบากหนองแดง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านบาก
เขต/อำเภอ ศรีสมเด็จ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ prasitbnd@gmail.com
เว็บไซต์ -