โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ

ชื่อโรงเรียน บ้านศรีสมเด็จ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ศรีสมเด็จ
เขต/อำเภอ ศรีสมเด็จ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ srisomdet.school@hotmail.com
เว็บไซต์ -