โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สุวรรณภูมิ

ชื่อโรงเรียน เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สุวรรณภูมิ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทอาชีวศึกษาทั่วไป
แขวง/ตำบล สระคู
เขต/อำเภอ สุวรรณภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ suwannphum043@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.rakthaisuwannaphum.ac.th/