โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ

ชื่อโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองแวงควง
เขต/อำเภอ ศรีสมเด็จ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.tr101.net