โรงเรียนบ้านหนองโน

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองโน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ชมสะอาด
เขต/อำเภอ เมยวดี
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ banyanang@hotmail.com
เว็บไซต์ -