โรงเรียนชุมพรนาเจริญ

ชื่อโรงเรียน ชุมพรนาเจริญ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ชุมพร
เขต/อำเภอ เมยวดี
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ veera_ps@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -