โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองสองห้อง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เมยวดี
เขต/อำเภอ เมยวดี
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ Wirayoon@hotmail.com
เว็บไซต์ -