โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บุ่งเลิศ
เขต/อำเภอ เมยวดี
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -