โรงเรียนบ้านสว่าง

ชื่อโรงเรียน บ้านสว่าง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ศรีสว่าง
เขต/อำเภอ โพนทราย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ pongsapat1pongsapat1@hotmail.com
เว็บไซต์ -