โรงเรียนบ้านหนองยาง

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองยาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพนทราย
เขต/อำเภอ โพนทราย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -