โรงเรียนบ้านหนองพลับ

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองพลับ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ท่าหาดยาว
เขต/อำเภอ โพนทราย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ khaikhwan23@gmail.com
เว็บไซต์ -