โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูรม่วงน้อย

ชื่อโรงเรียน ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูรม่วงน้อย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ท่าหาดยาว
เขต/อำเภอ โพนทราย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.donmong.ac.th