โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านหมากยาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สามขา
เขต/อำเภอ โพนทราย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ nop2516@gmail.com
เว็บไซต์ -