โรงเรียนชุมชนบัวคำ

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบัวคำ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บัวคำ
เขต/อำเภอ โพธิ์ชัย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ penja101@hotmail.com
เว็บไซต์ -