โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา

ชื่อโรงเรียน ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เชียงใหม่
เขต/อำเภอ โพธิ์ชัย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ pratomchiangmai@hotmail.com
เว็บไซต์ www.chiangmaipat.ac.th