โรงเรียนบ้านปากบุ่ง

ชื่อโรงเรียน บ้านปากบุ่ง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สะอาด
เขต/อำเภอ โพธิ์ชัย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ decha.pp@gmail.com
เว็บไซต์ -