โรงเรียนบ้านท่าเสียว

ชื่อโรงเรียน บ้านท่าเสียว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สะอาด
เขต/อำเภอ โพธิ์ชัย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ suras_2508@ hotmail.com
เว็บไซต์ WWW.tasieo.go.th