โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า

ชื่อโรงเรียน บ้านโพนเฒ่า
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล อัคคะคำ
เขต/อำเภอ โพธิ์ชัย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ phontaoschool@hotmail.com
เว็บไซต์ -