โรงเรียนบ้านภูเขาทอง

ชื่อโรงเรียน บ้านภูเขาทอง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คำพอุง
เขต/อำเภอ โพธิ์ชัย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ phookhaotong@hotmail.com
เว็บไซต์ -