โรงเรียนโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ

ชื่อโรงเรียน โคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ขามเปี้ย
เขต/อำเภอ โพธิ์ชัย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -