โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองผือโนนค้อ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองผือ
เขต/อำเภอ เมืองสรวง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -