โรงเรียนดงเกลือวิทยา

ชื่อโรงเรียน ดงเกลือวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คูเมือง
เขต/อำเภอ เมืองสรวง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ dkwrt2@yahoo.com
เว็บไซต์ https://www.facebook.com/dongkleuawit.roietfref=ts