โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด

ชื่อโรงเรียน บ้านป่าดวนพังหาด
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คูเมือง
เขต/อำเภอ เมืองสรวง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -